Az év kitüntetettjei 2005-2009

 

Az év tanulója

 Nagy gondot fordítunk tanulóink eredményességére, a tudás értékének elismerésére. Minden évben az iskolanapon, melyet Benkő Napként ünnepelünk megjutalmazzuk az alsó és felső tagozat legjobb tanulóját egy-egy vándorserleggel. Ha valaki két iskolaévben egymás után elnyeri ezt a címet a vándorserleg örökre tulajdonában marad.


 

A 2008-2009-es tanévben:

 

 

 

Az év tanulója az alsó tagozaton: Nagy Bálint 4.a osztály

 

 

 

 

 

Az év tanulója a felső tagozaton: Al-Khrasani Gábor 8.t

 

 

 

 

 

 

 

Az év tanulója a gimnáziumi évfolyamokon: Németh Kata nyelvi előkészítő osztály


 

 

 

 

 

 

Az év pedagógusa: Géczyné Miklóssy Katalin

  

A legjobb diákközösség 2008 - 2009

 

 

 

Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium